Huib D. Minderhoud

Oprichter SDK

 

 

HUIB D. MINDERHOUD • ERELID

Bericht van Gauke Zijlstra, oud-coördinator SDK

 

Beste leden van de Sociëteit Drentse Kunstenaars,

 

Als oud-coördinator van de Soos zag ik dat op 19 januari 2022 Huib Minderhoud is overleden. Ik weet niet hoeveel leden hem nog als actief lid van de Soos hebben meegemaakt, daarom dit bericht mijnerzijds. Huib was de oprichter van de Sociëteit Drentse Kunstenaars, nadat de toenmalige Drentse Schrieverskring was opgehouden te bestaan. Hij leidde de Soos vanaf het begin tot ca. 1999, gesteund door Irene Schimandl en Ineke Bellinga, en gaf toen het stokje door aan een nieuw 3-manschap, waarvan ik   actief bleef tot eind 2004.

,

In de bijeenkomst van 19 februari 2003 liet Huib Minderhoud mededelen, dat hij afscheid wou nemen van zijn geesteskind, onze soos. Als Nederlandstalig prozaschrijver trof hij geen vakbroeders- of zusters meer aan, en wou daarom zijn tijd anders inrichten.

In het verslag van die bijeenkomst staat : "Huib Minderhoud, initiatiefnemer en oprichter van de Sociëteit Drentse Kunstenaars, is met instemming van alle aanwezige leden benoemd tot Erelid."

 

In het verslag van de bijeenkomst van 16 april 2003 kon ik melden:

"Eindelijk hebben Huib Minderhoud en ik een gelijktijdige opening in de agenda kunnen vinden om hem, als initiatiefnemer en oprichter, de ingelijste oorkonde van het erelidmaatschap van onze Sociëteit Drentse Kunstenaars te overhandigen.

De bloemen die daar bij hoorden heeft hij onmiddellijk doorgegeven aan Gerda, om de oorkonde beter te kunnen bekijken.

Huib en Gerda willen een plaatsje maken voor onze oorkonde naast de oorkonde van Huib's koninklijke onderscheiding, dus dat het erelidmaatschap door hen wordt gewaardeerd moge duidelijk zijn."

 

Gerda is in 2015 overleden, Huib zal haar ongetwijfeld teruggevonden hebben...

 

Voor meer info, zie de "fansite" van Huib:

https://www.huibminderhoud.nl/

 

 

 

Huib Minderhoud is de oprichter van de Sociëteit Drentse Kunstenaars. Na de teloorgang van de Drentse Schrieverskring nam hij het initiatief voor deze bijeenkomsten met een breder artistiek perspectief.

 

De belangrijkste doelstelling van de Sociëteit Drentse Kunstenaars is door Huib omschreven als: een ontmoetingsplaats om in een amicale sfeer ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De belangrijkste eigenschap om lid te kunnen zijn vindt hij: bevlogenheid.

 

Samen met Ineke Bellinga en Irene Schimandl heeft Huib de eerste zes jaren "de soos" op gang gebracht en vorm gegeven. Nadat hij te kennen had gegeven het wel genoeg te vinden en graag zijn taak aan anderen over te dragen, is hij vanaf 1999 meer op de achtergrond gebleven. Toen hij aangaf zijn aandacht anders te willen verdelen, is Huib door de in de bijeenkomst van 19 maart 2003 aanwezige leden unaniem benoemd tot Erelid voor het leven en is hem enige tijd daarna een Oorkonde uitgereikt.

 

Huib D. Minderhoud heeft veel boeken en artikelen geschreven, met name over historische en culturele onderwerpen. Tot zijn oeuvre behoort echter ook een misdaadroman. Heel bekend zijn zijn Mo(nu)mentjes, artikelen over Drentse wetenswaardigheden en locaties met een verhaal, waarvan er een aantal zijn gebundeld tot een reeks mooie, interessante boeken met foto's van Gerrit Boer.

Het is nog mooier om Huib zelf de verhalen te horen vertellen: daarin is hij een meester.

 

(door Gauke Zijlstra, coördinator SDK van sept. 1999 tot sept. 2004)

 

 

Op 16 mei 2007, zijn 75ste verjaardag, werd Huib een fansite aangeboden door een delegatie in een originele Dodge van de Canadese bevrijders.