Jan Hulsebos

Oud secretaris SDK

 

JAN HULSEBOS • POSTUUM

 

Jan Hulsebos (overleden in 2013) was een professioneel werkend kunstenaar, ingeschreven bij het CBK-Drenthe. Hij werkte en exposeerde in zowel binnen- als buitenland. Op een aantal plaatsen staan werken van hem in de openbare ruimte. In het gemeentehuis van de gemeente 'de Wolden' hangt een groot lindeblad met inscriptie. In het gemeentehuis van de gemeente Westerveld staat "de Troon van Westerveld". Bij het nieuwbouw project 'Kop van Oost' in de stad Groningen staat een 5 meter hoog 5-zijdig kunstwerk. In de gemeente Leeuwarderadeel staan "de Brugwijzers" tussen de dorpen Kornjum en Jelsum.

 

" Mijn opvatting is dat kunst iets moet vertellen of losmaken bij mensen.

Bij nagenoeg alles wat ik doe maak ik zoveel mogelijk gebruik van datgene wat door de plaatselijke omstandigheden wordt aangeboden. In het geval van beelden is het de vorm van het hout. Foto's van vroeger, de historie van een streek of bijvoorbeeld gebouwen zijn een bron van inspiratie voor de "andere" ontwerpen.

Bij het maken van beelden is mijn doel niet alleen de schoonheid van hout te laten zien maar ook: denk of kijk wat verder dan de buitenkant. De inspiratie komt in de eerste plaats vanuit het hout zelf. Hoe ik naar het hout kijk wordt bepaald door mijn gedachten, maatschappijvisie en persoonlijke emoties. Het hout helpt mij een boodschap over te brengen. Daarom hebben al mijn werken een titel, al is het soms alleen maar de naam van het hout. De vormgeving moet de ander uitnodigen zich open te stellen. Wat deze ziet wordt mede bepaald door zijn eigen innerlijke wereld."

 

Jan Hulsebos was vele jaren zowel inspirator als secretaris/penningmeester van de SDK en overleed in 2013.