Hoe treed ik toe tot de SDK?

 

Iemand die wil toetreden tot de Sociëteit Drentse Kunstenaars moet door een zittend lid worden geïntroduceerd. Het kan zijn dat het lid de kunstenaar kent of dat de belangstellende zijn interesse voor het lidmaatschap via deze site, of anders, heeft doorgegeven. In het laatste geval zal de beheerder van de website het aspirant lid introduceren.

 

De gang van zaken is dan als volgt.

• Het aspirant lid wordt gevraagd zijn of

haar website door te geven of enkele foto's

van werk.

• Deze worden per mail aan de leden gestuurd met de vraag om de werken te beoordelen.

• Worden geen of weinig bezwaren ingediend dan wordt de kunstenaar uitgenodigd op de volgende soosavond aanwezig te zijn.

• Tijdens een bijeenkomst geeft de belangstellende kunstenaar een presentatie van zijn werk.

• Als vervolgens niemand van de aanwezige leden bezwaar heeft tegen het lidmaatschap zal de kunstenaar toegelaten worden tot Sociëteit Drentse Kunstenaars.

• Een eventuele afwijzing zal aan de belangstellende worden meegedeeld door het lid dat de introductie heeft verzorgd.

 

Statuten (concept) van de SDK • Download • >>>>>>>