WELKOM

Drenthe kent een groot aantal

kunstenaars verdeeld over diverse disciplines. Rond 1994 hadden een aantal van hen de behoefte om via regelmatig contact hun kunsten uit te diepen en breder uit te dragen.

 

De Sociëteit Drentse Kunstenaars zag het licht en sindsdien vonden regelmatig bijeenkomsten plaats waarbij uitwisseling van gedachten rond en om kunst de boventoon voerde. Dit in een wisselende en ongedwongen samenstelling.

 

Dichters, schrijvers, schilders, keramisten, fotografen, beeldhouwers, glaskunstenaars .... de groep kende vele stromingen en ingangen.

 

Momenteel is de groep vooral samengesteld uit beeldend kunstenaars, woonachtig en werkend in de provincie Drenthe.

 

Regelmatig, minimaal 1 x per maand, treffen de leden van de groep elkaar op wisselende plekken, meestal op de locatie van één van de aangesloten kunstenaars.

 

Ook worden er activiteiten ontplooit richting het exposeren van de werken, soms solo, vaak in een groep.

 

...............................

 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Arie Goedhart.

Arie was een zeer gewaardeerd lid van de SDK en ook geruime tijd penningmeester van de groep. Wij zullen zijn inbreng op onze bijeenkomsten missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Goke, zijn kinderen, kleinkinderen en familie.

..........................................................