Wat is de SDK?

 

De Societeit Drentse Kunstenaars is een informele vereniging, waar kunstenaars

uit alle disciplines elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

 

Om ervaringen uit te wisselen

over het bestaan als kunstenaar,

over hun vakgebied en over raakvlakken

met andere disciplines.

 

De geschiedenis van de SDK

 

De SDK bestaat sinds oktober 1994 en werd opgericht op initiatief van Huib Minderhoud.

De aanleiding was onvrede met de gang van zaken in de Drentse Schrieverskring, waar gezelligheid node werd gemist.

Huib was toen bestuurslid en penningmeester van de Schrieverskring en schreef alle leden aan om naar Café Perkaan in Wezep te komen. Een twintigtal leden gaf gehoor aan die oproep en zij besloten een sociëteit op te richten, die eenmaal per maand bijeen zou komen en waar iedereen bij toerbeurt over haar/zijn werk kon vertellen. Ruimschoots aandacht voor onderlinge gesprekken en geen bestuurlijke structuur waren ook kernpunten. Huib Minderhoud zou optreden als regelaar, zorgend voor maandelijks te versturen uitnodigingen en waar nodig leiding gevend.

Er was elke keer een behoorlijke opkomst en langzamerhand voegden zich ook beeldende kunstenaars bij de groep, waaronder Ineke Bellinga en Irene Schimandl uit Orvelte. Zij boden aan om met Huib een commissie te vormen, waardoor hij niet alles meer alleen hoefde te doen. Na een jaar werd besloten te verkassen naar het Dorpscafé in Orvelte, waar de bijeenkomsten nog jarenlang zouden zijn. Het karakter van de sociëteit veranderde wel, omdat steeds meer beeldende kunstenaars zich aanmeldden. 't Was een natuurlijke ontwikkeling, die men niet wilde tegengaan, maar waardoor toch steeds meer schrijvers afhaakten.

In 2003 werd unaniem een voorstel aangenomen om Huib, als oprichter en eerste coördinator, te benoemen tot erelid en werd hem een oorkonde overhandigd.

 

In 1999 werd de leiding overgedragen aan een ander driemanschap, Nirala Bolland, Herman Kolker en Gauke Zijlstra.

Er zijn in die periode een aantal plaatsen van samenkomst geweest: Restaurant Diggels in Westerbork, het als Pannenkoekenboerderij heropende café Perkaan in Wezup, en Galerie-Keramiekatelier-Theetuin-Schoenmakerij Nikels Post in Westerbork. Tussendoor een aantal malen bij leden thuis. Na relatief korte tijd moesten Nirala en Herman, beide door persoonlijke omstandigheden, steeds vaker verstek laten gaan. Gauke nam hun taken over, in de verwachting dat het tijdelijk zou zijn.

In de loop van de jaren 1999 tot 2004 veranderde de inhoud van de bijeenkomsten. Na het "inloop-halfuur" werd begonnen met een formeel gedeelte. Een tijdlang was een vast onderdeel dat de leden beurtelings een presentatie hielden over hun werk. Een aantal malen kwamen externe mensen uit de kunst- en cultuurwereld ons iets vertellen. Basis van de bijeenkomsten was en bleef een informeel, gemoedelijk samenzijn. Het uitwisselen van ervaringen en kennis op cultureel en vaktechnisch gebied kwam dan vanzelf.

 

In het najaar van 2004 nam Jan Hulsebos het roer over van Gauke Zijlstra. In januari 2006 werd het idee op tafel gelegd over het opzetten van een website. In de loop van dat jaar werd het gerealiseerd. Het ontwerp voor de 1e site is gemaakt door Gauke Zijlstra. De site werd tot april 2013 onderhouden door Jan Hulsebos en één van zijn laatste daden was het herzien van de oorspronkelijke site, medio 2012/2013. Een meerderheid van leden is er intussen op terug te vinden waaronder de pagina van de oprichter Huib Minderhoud.

Jan Hulsebos  overleed 8 juni 2013 en voorlopig werden de lopende zaken overgedragen aan enkele andere actieve leden binnen de SDK.

 

Exposities

In 2007 werd het idee gelanceerd om samen te exposeren in Hoogeveen tijdens Hartstocht Hoogeveen. Er werd namelijk vanuit de organisatie om ideeën gevraagd en na ampel overleg heeft de Sociëteit Drentse Kunstenaars zich aangeboden voor een expositie. Dat werd omgezet in werkelijkheid en in 2008 hebben 12 leden van 24 maart tot 24 mei bij Slump Fictorie geëxposeerd. Het gezamenlijk exposeren is goed bevallen en binnen een paar maanden stonden en hingen 14 leden bij Galerie Keukenhof 2 in Eext. Een neveneffect van het exposeren is dat het langzaam teruglopende ledental werd gestopt.

In 2009 werd het logo dat door Arie Goedhart in 2003 was ontworpen, vervangen door het huidige ontwerp van Ivo Winnubst.

In 2012 zijn de leden zelfs de landsgrenzen overgestoken voor een expositie in het Stadthaus van het Duitse Meppen, in 2013 gevolgd door een expo bij Kunst en Cultuur in Assen.